Nowe interdyscyplinarne studia doktoranckie

Politechnika Łódzka otrzyma ponad 9,7 miliona złotych dofinansowania na realizację trzech nowatorskich programów studiów doktoranckich. Środki zostały przyznane w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Z nowych studiów trzeciego stopnia skorzystają studenci Wydziałów: Chemicznego, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Mechanicznego. Projekty złożone przez uczelnię zostały wysoko ocenione. Na liście rankingowej znajdują się na 6, 22 i 26 miejscu wśród 47 pozytywnie ocenionych. Uczelnia należy też do największych zwycięzców w konkursie, więcej grantów, po 4, uzyskały tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czego mogą oczekiwać doktoranci od nowych studiów?

Projekt Wydziału ChemicznegoInterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” dotyczy utworzenia i realizacji studiów doktoranckich wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Jak podkreślają władze Wydziału Chemicznego wiele zagadnień badawczych realizowanych na trzech największych łódzkich uczelniach od dawna ma charakter międzyobszarowy, a realizacja wspólnych doktoratów wzmocni współpracę uczelni. 40 doktorantów podejmie studia III stopnia w okresie od października 2018 do końca października 2022. Nowatorski program ułatwi prowadzenie badań w różnych obszarach nauki: naukach ścisłych i technicznych, a także medycznych i naukach o zdrowiu. Wykonywanie doktoratów np. z obszarów medycyny i chemii, nauki o materiałach i stomatologii, czy biochemii ianalityki chemicznej, ułatwi absolwentom dostosowanie się do rynku pracy, który wraz z rozwojem technologii zmienia się w sposób niezwykle dynamiczny.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności będzie realizował nowy program studiów doktoranckich opracowany w porozumieniu i współpracy z przedsiębiorcami. 22 studentów trzeciego stopnia kształcić się będzie, od września 2017 do grudnia 2021, zgodnie z najnowszą wiedzą oczekiwaną przez rynek pracy. Podejmowana tematyka badań ma mieć aplikacyjny charakter. W projekcie założono, że 8 doktorantów w swojej pracy doktorskiej przedstawi rozwiązania dotyczące wdrożenia rezultatów badań.

Wdrożeniowa Szkoła Doktorancka<

/em>” organizowana przez Wydział Mechaniczny obejmie 21 doktorantów. Realizacja projektu zaplanowana jest od kwietnia 2018 roku przez kolejne pięć lat. Szkoła jest adaptacją do polskich warunków organizacyjno-prawnych brytyjskiej formuły „Centres for Doctoral Training, Knowledge Transfer Partnerships”. Słuchacze WSD uczestniczyć będą w dodatkowych warsztatach pozwalających na uzyskanie kompetencji i umiejętności związanych z innowacyjnością, transferem technologii i komunikacją naukową, prowadzonych przez specjalistów z prestiżowych ośrodków zagranicznych i krajowych.

Uczestnicy wszystkich trzech projektów będą brać udział w szkołach letnich, kursach specjalistycznych, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych, zajęciach związanych z wdrażaniem nowych technologii. Będą także otrzymywali stypendia naukowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × one =

*