Kierunek Natura 2000 i ochrona biosfery

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza na studia inżynierskie z ochrony biosfery i Natury 2000. Studia oferowane przez WSEiZ w Warszawie to między innymi  kierunki związane bezpośrednio z ekologią

Specjalność dostępna jest w ramach kierunku ochrona środowiska na Wydziale Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Specjalność ochrona biosfery i program Natura 2000 przygotowuje absolwentów do posługiwania  się specjalistyczną wiedzą z zakresu czynnej ochrony biosfery, mających kompetencje w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywania ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko, planowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzenia monitoringu środowiska, programowania działań z zakresu kształtowania krajobrazu, a także zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Gdzie znajdziesz pracę po tych studiach?

Po ukończeniu studiów ochrona biosfery możesz pracować w służbach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych ochrony środowiska, w parkach narodowych oraz parkach krajobrazowych, a także jako inspektorzy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i w innych placówkach gospodarczych.

Studia trwają 3,5 roku, kończą się tytułem inżyniera. Dostępne są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Przedmioty realizowane w trakcie specjalności:

e="text-align: justify;">
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • Fitosocjologia ogólna
 • Monitoring Natura 2000
 • Fauna Polski
 • Flora Polski
 • Siedliska Natura 2000 i ich rozpoznawanie
 • Gatunki Natura 2000 i ich rozpoznawanie
 • Podstawy ornitologii
 • Ekspertyzy przyrodnicze
 • Biologia wód
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Finansowanie ochrony środowiska z funduszy UE
 • Kompensacje przyrodnicze
 • Seminarium dyplomowe
 • Poznaj uczelnię i dowiedz się więcej o kierunku: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie