Ocenią jakość kształcenia w tym kierunki

Kolejny ranking uczelni szykuje się do podboju świadomości kandydatów na studia

Tym razem ocenie poddane zostaną również kierunki oferowane przez uczelnie.

x'>

Niestety autorzy rankingu nie byli uprzejmi zdradzić zasad jakimi będą kierować się przy ocenie uczelni. Warto poznać rzeczywistość polskich sposobów na ocenę jakości kształcenia. Polecamy artykuł o rankingu uczelni.