Oblegane kierunki studiów licencjackich

Prezentowaliśmy już listę wszystkich kierunków studiów i ranking ich popularności. Przyszedł czas na przedstawienie listy obleganych kierunków studiów licencjackich. Sprawdź gdzie czeka cię największa konkurencja

O kierunkach cenionych przez pracodawców przeczytasz w: popularne kierunki studiów

Poniżej lista najchętniej wybieranych kierunków studiów licencjackich przez polskich maturzystów. Zestawienie sporządzone zostało w oparciu o dane przekazane przez uczelnie redakcji serwisu.

Poniższa tabela prezentuje listę kierunków licencjackich od najmniej do najbardziej obleganych. W kolejności prezentujemy: nazwę uczelnikierunek studiówrodzaj studiów (licencjackie), tryb i liczbę kandydatów na jedno miejsce.

Najbardziej oblegane kierunki studiów licencjackich

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku turystyka i rekreacja niestacjonarne 0,7
Gdański Uniwersytet Medyczny zdrowie środowiskowe stacjonarne 0,7
Politechnika Łódzka zarządzanie (Wydział Organizacji i Zarządzania) niestacjonarne 1
Politechnika Opolska turystyka i rekreacja stacjonarne 1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dziennikarstwo i komunikacja społeczna niestacjonarne 1,12
Gdański Uniwersytet Medyczny zdrowie publiczne stacjonarne 1,4
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych grafika stacjonarne 1,43
Politechnika Opolska ekonomia stacjonarne 1,5
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zarządzanie niestacjonarne 1,532
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wychowanie fizyczne stacjonarne 2
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wychowanie fizyczne niestacjonarne 2
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku sport stacjonarne 2
Politechnika Opolska fizjoterapia stacjonarne 2
Śląski Uniwersytet Medyczny pielęgniarstwo stacjonarne 2
Śląski Uniwersytet Medyczny położnictwo stacjonarne 2
Śląski Uniwersytet Medyczny zdrowie publiczne stacjonarne 2
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ekonomia stacjonarne 2
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu biologia stacjonarne 2
Uniwersytet Rzeszowski pedagogika stacjonarne 2
Uniwersytet Rzeszowski ratownictwo medyczne stacjonarne 2
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pedagogika niestacjonarne 2,02
Uniwersytet Rzeszowski turystyka i rekreacja stacjonarne 2,1
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pedagogika specjalna stacjonarne 2,15
Gdański Uniwersytet Medyczny ratownictwo medyczne stacjonarne 2,3
Politechnika Krakowska matematyka stacjonarne 2,35
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu turystyka i rekreacja stacjonarne 2,4
Wojskowa Akademia Techniczna bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne 2,45
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy psychologia niestacjonarne 2,47
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy filologia, lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim stacjonarne 2,5
Gdański Uniwersytet Medyczny pielęgniarstwo stacjonarne 2,6
Uniwersytet Śląski w Katowicach biologia stacjonarne 2,6
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy administracja stacjonarne 2,62
Uniwersytet Śląski w Katowicach filologia słowiańska stacjonarne 2,7
Uniwersytet Śląski w Katowicach inżynieria biomedyczna stacjonarne 2,7
Uniwersytet Śląski w Katowicach pedagogika zdrowia stacjonarne 2,7
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy bezpieczeństwo narodowe stacjonarne 2,73
Uniwersytet Rzeszowski prawo stacjonarne 2,75
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi architektura wnętrz stacjonarne 2,76
Uniwersytet Śląski w Katowicach mechatronika stacjonarne 2,8
Uniwersytet Śląski w Katowicach MISH (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne) stacjonarne 2,8
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie socjologia stacjonarne 2,85
Uniwersytet Rzeszowski filologia rosyjska stacjonarne 2,85
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego filologia polska stacjonarne 2,88
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego filologia polska niestacjonarne 2,88
Uniwersytet Śląski w Katowicach biotechnologia stacjonarne 2,9
Uniwersytet Śląski w Katowicach historia sztuki stacjonarne 2,9
Uniwersytet Śląski w Katowicach język włoski – progr. tłumaczeniowy stacjonarne 2,9
Uniwersytet Śląski w Katowicach zarządzanie stacjonarne 2,9
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku turystyka i rekreacja stacjonarne 3
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu fizjoterapia stacjonarne 3
Śląski Uniwersytet Medyczny dietetyka stacjonarne 3
Śląski Uniwersytet Medyczny ratownictwo medyczne stacjonarne 3
Uniwersytet Śląski w Katowicach rosjoznawstwo – I stopnia stacjonarne 3
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi tkanina i ubiór stacjonarne 3,02
Politechnika Łódzka wzornictwo (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) stacjonarne 3,1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy filologia, lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (grupa ze znajomości j. niemieckiego) stacjonarne 3,1
Uniwersytet Śląski w Katowicach język rosyjski – pr. tłumaczeniowy stacjonarne 3,1
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pedagogika stacjonarne 3,14
Gdański Uniwersytet Medyczny elektroradiologia stacjonarne 3,2
Politechnika Łódzka europeistyka (Wydział Organizacji i Zarządzania) stacjonarne 3,2
Uniwersytet Śląski w Katowicach kulturoznawstwo stacjonarne 3,2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wychowanie fizyczne stacjonarne 3,23
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rewitalizacja dróg wodnych stacjonarne 3,3
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne 3,32
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego informatyka stacjonarne 3,35
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego informatyka niestacjonarne 3,35
Uniwersytet Rzeszowski położnictwo stacjonarne 3,4
Politechnika Gdańska europeistyka stacjonarne 3,43
Wojskowa Akademia Techniczna zarządzanie stacjonarne 3,51
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy praca socjalna stacjonarne 3,57
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu wychowanie fizyczne stacjonarne 3,6
Uniwersytet Śląski w Katowicach filologia germańska – pr. nauczycielski stacjonarne 3,6
Uniwersytet Śląski w Katowicach technologia chemiczna spec. technologia nieorganiczna i organiczna stacjonarne 3,6
Uniwersytet Rzeszowski ekonomia stacjonarne 3,8
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego stosunki międzynarodowe stacjonarne 3,99
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego stosunki międzynarodowe niestacjonarne 3,99
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu sport stacjonarne 4
Śląski Uniwersytet Medyczny biotechnologia stacjonarne 4
Śląski Uniwersytet Medyczny fizjoterapia stacjonarne 4
Uniwersytet Rzeszowski inżynierię bezpieczeństwa stacjonarne 4,02
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego biologia stacjonarne 4,04
Gdański Uniwersytet Medyczny techniki dentystyczne stacjonarne 4,3
Politechnika Łódzka matematyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i  Matematyki Stosowanej) stacjonarne 4,3
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy biotechnologia stacjonarne 4,38
Politechnika Łódzka zarządzanie (Wydział Organizacji i Zarządzania) stacjonarne 4,4
Uniwersytet Śląski w Katowicach pedagogika – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna stacjonarne 4,4
Uniwersytet Rzeszowski administracja stacjonarne 4,5
Uniwersytet Śląski w Katowicach chemia leków stacjonarne 4,6
Uniwersytet Śląski w Katowicach język rosyjski – program język biznesu stacjonarne 4,6
Uniwersytet Śląski w Katowicach administracja stacjonarne 4,7
Uniwersytet Śląski w Katowicach socjologia ogólna stacjonarne 4,7
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy filologia, lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (grupa bez znajomości j. niemieckiego) stacjonarne 4,73
Gdański Uniwersytet Medyczny położnictwo stacjonarne 4,8
Uniwersytet Śląski w Katowicach prawo stacjonarne 4,8
Śląski Uniwersytet Medyczny kosmetologia stacjonarne 5
Politechnika Gdańska matematyka stacjonarne 5,16
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy filologia angielska stacjonarne 5,25
Uniwersytet Śląski w Katowicach organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej stacjonarne 5,3
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego administracja stacjonarne 5,32
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego administracja niestacjonarne 5,32
Uniwersytet Śląski w Katowicach filologia angielska progr. nauczycielski z j. niemieckim stacjonarne 5,4
Uniwersytet Śląski w Katowicach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza stacjonarne 5,4
Gdański Uniwersytet Medyczny fizjoterapia stacjonarne 5,6
Uniwersytet Śląski w Katowicach filologia angielska progr. nauczycielski z informatyką stacjonarne 5,6
Uniwersytet Rzeszowski dietetyka stacjonarne 5,8
Uniwersytet Śląski w Katowicach informatyka (Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach) stacjonarne 5,8
Uniwersytet Rzeszowski fizjoterapia stacjonarne 5,9
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego pedagogika stacjonarne 6,1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego pedagogika niestacjonarne 6,1
Uniwersytet Śląski w Katowicach pedagogika – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika stacjonarne 6,1
Uniwersytet Śląski w Katowicach filologia angielska – pr. kultura i literatura angielskiego obszaru językowego stacjonarne 6,2
Uniwersytet Śląski w Katowicach języki stosowane: język francuski i język angielski – program tłumaczeniowy stacjonarne 6,3
Uniwersytet Rzeszowski pielęgniarstwo stacjonarne 6,58
Uniwersytet Śląski w Katowicach pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną stacjonarne 6,6
Politechnika Gdańska zarządzanie  (studia w jęz. ang.) stacjonarne 6,84
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ekonomia stacjonarne 6,95
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ekonomia niestacjonarne 6,95
Uniwersytet Śląski w Katowicach psychologia stacjonarne 7
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy psychologia stacjonarne 7,09
Wojskowa Akademia Techniczna bezpieczeństwo narodowe stacjonarne 7,23
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filmoznawstwo i kultura mediów stacjonarne 7,36
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne 7,74
Uniwersytet Rzeszowski filologia angielska stacjonarne 8
Uniwersytet Śląski w Katowicach filologia angielska – pr. tłum. – j. niemiecki stacjonarne 8
Uniwersytet Śląski w Katowicach filologia germańska – pr. tłum. w zakresie języków stacjonarne 8
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne 8,09
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne 8,09
Uniwersytet Śląski w Katowicach socjologia reklamy i komunikacja społeczna stacjonarne 8,1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza reżyseria dźwięku stacjonarne 8,16
Uniwersytet Śląski w Katowicach filologia angielska – pr. tłum. – j. arabski stacjonarne 8,2
Gdański Uniwersytet Medyczny dietetyka stacjonarne 8,4
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego dziennikarstwo ogólne stacjonarne 8,64
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filologia, specjalność filologia hiszpańska stacjonarne 8,78
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku fizjoterapia stacjonarne 9
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filologia, specjalność filologia koreańska stacjonarne 9
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filologia, specjalność filologia rosyjska stacjonarne 9,8
Uniwersytet Śląski w Katowicach filologia angielska – pr. język biznesu stacjonarne 9,9
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filologia, specjalność sinologia stacjonarne 10,21
Uniwersytet Śląski w Katowicach filologia angielska – kultura-media-translacja stacjonarne 10,3
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego komunikacja medialno-kulturowa stacjonarne 10,58
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filologia, specjalność japonistyka stacjonarne 10,67
Uniwersytet Śląski w Katowicach pedagogika – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne stacjonarne 10,7
Uniwersytet Śląski w Katowicach język hiszpański – program tłumaczeniowy stacjonarne 10,8
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filologia, specjalność filolgia duńska stacjonarne 14,25
Uniwersytet Śląski w Katowicach reżyseria stacjonarne 14,5
Uniwersytet Śląski w Katowicach filologia angielska – pr. tłum. – j. chiński stacjonarne 15,3
Uniwersytet Śląski w Katowicach realizacja obrazu film., telewizyjnego i
fotografia
stacjonarne 15,3
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filologia, specjalność filologia szwedzka stacjonarne 23,42
Studia stacjonarne i niestacjonarne czym się różnią

Tryb stacjonarny – to studia, na których nauka realizowana jest w trybie dziennym od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne to studia, podczas których nauka odbywa się w weekendy (w soboty i niedziele).

Poznaj bliżej uczelnie oferujące studia licencjackie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty − fifteen =

*