Kierunki zamawiane 2012/2013

Kierunki zamawiane 2012/2013 – lista dostępnych kierunków

W programie na rok 2012/2013 udział wezmą 93 szkoły. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR przeznaczyło na ten cel aż 300 mln złotych.

ext_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Każdy z maturzystów ma wybór kierunków zamawianych w aż 93 szkołach wyższych, które otrzymały co najmniej 90 punktów w ocenie merytorycznej projektu.

W tej edycji konkursu ogłoszonego w marcu zgłoszono razem 260 wniosków. Wnioski okazały się wysoce merytoryczne w związku z tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR podjęło decyzję o zwiększeniu środków na ten cel z 200 mln do 300 mln złotych.

Lista kierunków zamawianych 2012/2013

 • automatyka i robotyka,
 • biotechnologia,
 • budownictwo,
 • chemia,
 • energetyka,
 • fizyka i fizyka techniczna,
 • informatyka,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria środowiskowa,
 • matematyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • ochrona środowiska,
 • wzornictwo,
 • inżynieria chemiczna – nowość,
 • technologia chemiczna i procesowa – nowość.